Ledelse mm.

Korleder
Inge Lynggaard                             6179 5988     ingelynggaard@gmail.com

Bestyrelse
Formand: Kristian Friis                  4054 1538     friis@profitten.dk
Næstform.: Peter Grønlykke
Kasserer: Jette Ørum                    2320 3798     lunddahl@os.dk
Sekrætær: Susanne Egelund
Medlem: Kirsten Langaa

Korets konto:  6860  4366044

Vedtægter for Bogense Koret af 8. maj 2018
Persondatapolitik

Webmaster: Peter Grønlykke