Ledelse mm.

Korleder
Inge Lynggaard                             61795988    ingelynggaard@gmail.com

Bestyrelse
Formand: Jens Jørgen Clausen   30951900    jjclausen@stofanet.dk
Næstform.: Halldor Gudlaugson
Kasserer: Jette Ørum                    2320 3798   lunddahl@os.dk
Sekrætær: Susanne Egelund
Medlem: Kirsten Langaa

Korets konto:  6860  4366044

Vedtægter for Bogense Koret af 8. maj 2018
Persondatapolitik

Webmaster: J. J. Clausen