Ledelse mm.

Korleder    
Inge Lynggaard 6179 5988 ingelynggaard@gmail.com
     
Bestyrelse    
Formand: Peter Grønlykke 2948 3927 petergroenlykke@gmail.com
Næstform.: Lotte Wiborg Sørensen 6116 9020 lottewiborg@outlook.dk
Kasserer: Jette Ørum 2320 3798 lunddahl@os.dk
Sekrætær: Susanne Egelund   suslibra53@gmail.com
Medlem: Britt Meiborg 2258 5709 meiborg@mail.tele.dk


Korets konto:  6860  4366044

Vedtægter for Bogense Koret af Marts 2023
Persondatapolitik

Webmaster: Sonny Bonde Larsen