Ledelse mm.

Korleder
Inge Lynggaard                                              6179 5988     ingelynggaard@gmail.com

Bestyrelse
Formand: Kristian Friis                                  4054 1538     friis@profitten.dk
Næstform.: Peter Grønlykke                          2948 3927 petergroenlykke@gmail.com
Kasserer: Jette Ørum                                     2320 3798     lunddahl@os.dk
Sekrætær: Susanne Egelund                                               suslibra53@gmail.com
Medlem: Lotte Wiborg  Sørensen                  61169020       lottewiborg@outlook.dk


Korets konto:  6860  4366044

Vedtægter for Bogense Koret af 8. maj 2018
Persondatapolitik

Webmaster: Peter Grønlykke